Prawo działalności gospodarczej

Kancelaria Rezanko Sitek Staniec świadczy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe dla przedsiębiorców, małych i średnich firm, spółek, fundacji i innych prywatnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub społeczną

Doświadczenie Kancelarii zdobyte w podczas prowadzenia licznych postępowań upadłościowych oraz bieżącej obsługi prawnej dotychczasowych Klientów z niemalże wszystkich branż gospodarki pozwala każdorazowo dopasować bezpieczne rozwiązania prawne do potrzeb biznesu.

Usługi doradcze obejmują w szczególności:

  • bieżące doradztwo prawne lub podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zarządzania majątkiem firmy oraz w sprawach prywatnych przedsiębiorców, które pozwala zabezpieczyć stabilność gospodarczą
  • wspieranie procesów negocjacji umów zawieranych przez Klienta, a także doradztwo w rozmowach inwestycyjnych
  • przeprowadzanie analizy stanu prawnego przedsiębiorstw oraz doradzanie w zakresie zastosowania optymalnych i koniecznych rozwiązań w celu usunięcia negatywnych wyników takich analiz
  • ocenę zgodności planowanych zamierzeń gospodarczych z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim, jak również ocenę takich przedsięwzięć z punktu widzenia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
  • doradztwo w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia i rozwiązywania stosunku pracy
  • doradztwo i reprezentację w toku postępowań przed sądami powszechnymi, w tym przed sądami gospodarczymi i sądami pracy, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym lub trybunałami arbitrażowymi
  • prowadzenie transakcji sprzedaży lub zakupu przedsiębiorstw oraz związane z nimi aspekty zabezpieczeń prawnych ryzyka takich inwestycji

Kancelaria Rezanko Sitek Staniec doradza także w sprawach dotyczących sprzedaży i zakupu udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, przeprowadza audyty prawne i podatkowe (due diligence) oraz wspiera procesy łączenia i podziałów spółek lub ich przekształceń