Postępowania sądowe

Kancelaria reprezentuje klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań sądowych (cywilnych, karnych) i administracyjnych, a w szczególności przygotowuje dokumentację procesową, sporządza pozwy (wnioski), jak również sprawuje nadzór nad poprawnością i sprawnością toczących się spraw, Kancelaria reprezentuje również interesy pokrzywdzonych w toku postępowań karnych oraz prowadzi obronę obwinionych i oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Kancelaria świadczy także zastępstwo procesowe klientów przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i urzędami oraz Trybunałami

Kancelaria zdając sobie sprawę ze skutków niewypłacalności kontrahentów Klientów przed każdym sporem dąży do przedsądowego jego rozwiązania na drodze mediacji lub postępowań polubownych, tak dążyć do osiągnięcia pożądanego przez Klienta rezultatu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyk procesowych.