Kontrakty w obrocie gospodarczym

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu konstruowania wszelkich typów umów pojawiających się w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Oferujemy doradztwo prawne oraz negocjujemy i wypracowujemy modele współpracy uwzględniające specyfikę różnych branż. Prawnicy kancelarii dysponują bogatym doświadczeniem w dziedzinie tworzenia złożonych umów inwestycyjnych, dystrybucyjnych, agencyjnych oraz marketingowych. Zapewniamy doradztwo prawne związane z zabezpieczeniem wszelkiego rodzaju ryzyk występujących w związku z zawarciem konkretnych stosunków prawnych zoptymalizowane do potrzeb klienta.

Prawnicy Kancelarii doradzają w sprawach związanych z bieżącym prowadzeniem przedsiębiorstwa w tym zapewniają asystę prawną przy sporządzaniu lub analizowaniu zawieranych umów, przygotowywaniu opinii prawnych, analizowaniu lub przygotowywaniu sposobów zabezpieczeń majątku i roszczeń, reprezentowaniu klientów wobec organów władzy publicznej, w tym instytucji nadzoru i regulatorów rynku.

Kancelaria świadczy także pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z umowami zawieranymi w trakcie ogólnie rozumianych procesów inwestycyjnych, w szczególności przygotowujemy i opiniujemy prawne zabezpieczenia procesu zawierania i wykonywania umów o charakterze inwestycyjnym i budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń powstałych przy wykonywaniu umów handlowych i wykonywaniu ustanowionych zabezpieczeń